Правила участі в проекті з умовною назвою «Мамина карта» (надалі – Проект)

 1.   Власник та Організатор Проекту – ТОВ «Перехід Віменс Паблішинг»,місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 31, тел. (044)5949999, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31111611

2.        Проект з умовною назвою «Мамина карта» - комплекс заходів направлених на популяризацію торговельної марки «Мамина карта», а також на надання послуг спрямованих на підвищення обізнаності споживачів відносно товарів і послуг, що прямо чи опосередковано призначені для споживання дітьми та їх батьками. Головною складовою проекту є  універсальний пошуковий веб-портал maminakarta.com.ua (надалі – веб-портал).

3.        Проект створений на невизначений строк.
4.        На веб-порталі розміщується інформація про партнерів проекту та знижки, які ці партнери надають для користувачів веб-порталу.
5.        Партнерами проекту є юридичні та/або фізичні особи, які виразили бажання приєднатися до проекту та надали знижки для користувачів веб-порталу. Розмір знижок, що надається кожним конкретним партнером проекту, є індивідуально визначеним для даного партнера і може не співпадати із знижками інших партнерів проекту. Відсоток наданих партнерами знижок може змінюватися відповідно до домовленостей між Власником проекту і партнерами. Просимо уважно слідкувати за періодом дії знижок і відсотком наданих знижок на веб-порталі.  
6.        Користувачами веб-порталу можуть бути фізичні та/або юридичні особи як резиденти так і не резиденти України, що користується веб-порталом для задоволення своїх потреб.
7.        Будь-які користувачі веб-порталу, які досягли 18-річного віку, можуть скористатися знижками, що надаються партнерами веб-порталу, для цього необхідно виконати наступні дії:

Зареєструватися на веб-порталі та вказати свої персональні дані;
Погодитися з положеннями про використання персональних даних Власником проекту, що розміщується на веб-порталі;
Придбати пластикову картку з умовною назвою «Мамина карта» використовуючи посилання на веб-порталі за ціною, що вказана на веб-порталі.
8.        Після оплати вартості пластикової карти на веб-порталі, учасники протягом 10-ти робочих днів отримують пластикову картку по пошті на адресу, що була вказана таким користувачем в анкеті.
9.        Придбання пластикової карти здійснюється тільки на веб-порталі. Комісія за придбання пластикової карти не стягується.
10.   Користувач, що заповнив анкету і придбав пластикову картку «Мамина карта» не має права користуватися знижками, що надаються партнерами проекту, до моменту фізичного отримання самої пластикової карти.

11.   Для отримання знижок у партнерів проекту, користувач приходячи до місця де надаються послуги або реалізуються товари партнерами проекту, зобов’язується попередити партнерів про наявність у нього пластикової карти «Мамина карта» або купону на отримання пластикової картки «Мамина карта» до моменту розрахунку вартості придбаного товару (наданої послуги) та перед’явити їх на прохання такого партнера.

12.   Пластикова картка «Мамина карта» активується після отримання користувачем пластикової картки.
13.   Пластикова картка «Мамина карта» є персональною і не може бути передана іншій особі.
14.   На одного користувача може бути зареєстрована тільки одна  пластикова картка «Мамина карта».

15. Пластикова картка «Мамина карта» є власністю Організатора і може бути вилучена за рішенням Організатора.
16.   Знижки по пластиковій картці «Мамина карта» не діють, якщо:
 • користувач обслуговується за спеціальними сертифікатами, з фіксованою сумою обслуговування;
• користувач бере участі в акційних і спеціальних пропозиціях партнерів проекту.
                      Знижки не сумуються.
17.  Строк дії пластикової картки: безстроково

18.   При втраті пластикової картки «Мамина карта» користувачу необхідно протягом    24 годин повідомити про це Власника проекту за телефоном вказаними на веб-порталі. Загублена картка буде заблокована і видана нова. При механічному пошкодженні пластикова картка також буде замінена на нову.

19.   У разі відмови в надані знижок партнерами проекту просимо користувачів негайно повідомляти про такі випадки за телефонами вказаними на веб-порталі.
20.   Всі користувачі веб-порталу, виконуючи дії передбачені в п. 7 даних правил, погоджуються з цими правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.
21.   Обмін та повернення пластикових карток «Мамина карта» здійснюються у порядку передбаченому чинним законодавством України.
22.   Користувач діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Користувач бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в проекті.
23.   Відповідальність за збереження пластикової картки «Мамина карта»  користувача лежить на користувачеві. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання пластикової картки.
24.   У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, та/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення приймається Власником проекту та оскарженню не підлягає.
25.   Власник проекту залишає за собою право скасувати або змінити ці Правила або їх частину в будь-який час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього.
26.      Повідомлення про припинення або зупинення дії проекту вважається зробленим від імені Організатора користувачу, якщо воно було передано по телефону, або поштою, або розміщено на веб-порталі Організатора http://maminakarta.com.ua./

27.    Організатор проекту має право анулювати пластикову картку «Мамина карта», якщо користувач такої картки порушує правила використання карти, або у зв'язку з форс-мажорними обставинами.
28.   Незнання цих правил не є підставою для пред'явлення будь-яких претензій з боку користувачів пластикової картки «Мамина карта» до Організатора проекту.
29.   Відповідальність Власника проекту перед користувачами обмежується вартістю пластикової картки «Мамина карта», що отримали користувачі, які висувають претензії.
30.   Беручи участь в проекті, кожен користувач тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Власником проекту з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Власником проекту та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
31.   Користувачі, які беруть участь у проекті, розуміють, що розмір знижок, що надається кожним конкретним партнером проекту, є індивідуально визначеним для даного партнера і може не співпадати із знижками інших партнерів проекта.
32.    дорівнює  повинні ознайомитися з правилами знижок на веб-порталі Організатора http://maminakarta.com.ua./
33.   Відповідно до вимог ст. 634 ЦК України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у проекті кожен користувач веб-порталу, що заповнив анкету та придбав пластикову карту «Мамина карта» свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.
34.   Гарантійне обслуговування, обмін і повернення неякісних товарів, придбаних з використанням пластикової картки, здійснюється в магазинах партнерів проекту, в яких був реалізований товар, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
35.   Організатор проекту не несе відповідальності за якість товарів (послуг) партнерів проекту.
36.   З усіх питань щодо використання пластикової картки «Мамина карта» користувачам картки слід звертатися за телефонами вказаними на веб-порталі.
 

Будь в курсе новых скидок